Lütfen Bekleyin...

Gezegenimiz sosyal ve ekolojik yaşam krizinin içinde. İklim değişikliği, dünya tarihinde görülmemiş hızla yok olan tür ve ekosistem çeşitliliği, su ve gıda krizi, toplumsal kutuplaşma, yoksulluk, savaş ve daha niceleri… Bu dünyada yaşayan bütün canlıların ve gelecek nesillerin hayatlarına devam edebilmeleri için ekolojik ve sosyal adaletin, sürdürülebilirliğin şart olduğuna inanıyoruz.

Sosyal Girişimler Çözümün Parçası

Sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli olduğuna inanıyoruz. Sosyal girişimler, ana amacı toplumsal ve ekolojik sorunları çözmek olan ve bu sorunları sürdürülebilir şekilde çözmek için ticari faaliyetlerde bulunan yapılardır.

Sosyal girişimler, her ne kadar ekonomik ve ticari yaklaşımları kullanarak çözümler üretseler de kuruluş amacı, değerler, finansal öncelikler, işleyiş ve sosyal etki odağı bakımından ticari girişimlerden ayrılırlar. Ticari girişimler, vasıfları gereği kurucuları/ortakları tarafından kâr amaçlı kurulmuş yapılardır, kârlarını maksimize ederken sosyal ve ekolojik etkilerini optimize etmeyi amaçlarlar. Sosyal girişimler ise toplumsal ya da ekoloji ile ilgili bir sorunu çözmek amacı ile kurulmuş ve bu soruna sürdürülebilir bir çözüm bulmak için yeteri kadar kâr etmesi gereken yapılardır. Sosyal girişimler sosyal ve ekolojik etkilerini maksimize ederken kârlılıklarını optimize etmeye çalışırlar.

Sosyal Girişimlerin Tanımlanabilir Olması Gerek

Ticari girişimlerin de toplumsal ve ekolojik etkilerini her zamankinden fazla düşündüğü bu dönemde, ana amacı pozitif toplumsal ve ekolojik etki olan sosyal girişimlerin etkilerini sürdürmeleri ve artırmaları için özel ilgi ve destek almaları gerekiyor. Bunun için somut ayırt edici özellikler ve temel prensipler tanımlanmalı. Pek çok ülkede, sosyal girişim tüzel kişilikleri bu tanım ve prensipleri benimsemiş durumda.

Sosyal girişimlerin, sosyal ve ekolojik etkileri, mali durumları, işleyişleri konusunda topluma hesap verebilir ve şeffaf olması gerekiyor. Bu da belli prensip ve kriterleri gerektiriyor. Bu prensip ve kriterler olmazsa bir sosyal girişimi, önceliği ve kuruluş amacı bir toplumsal veya ekolojik fayda kaygısı olmayan ve kâr maksimizasyonu yapan bir kurumdan ayırt etmek zorlaşıyor. Bu belirsiz ortamın sosyal girişimlerin potansiyel gelişimini yavaşlatacağını düşünüyoruz.

Sosyal Girişimler İçin Destek Mekanizmaları Gerek

Ticari girişimlerin sağlıklı bir şekilde kurulması, gelişmesi için dünyada bir çok destek ve kontrol mekanizması (ticaret hukuku, ticaret mahkemeleri, denetim firmaları, danışmanlık firmaları, sermaye piyasaları, odalar, birlikler, lobi grupları, melek yatırımcılar, girişim sermayeleri vb.) varken, bugünün ve geleceğin iş modeli olan sosyal girişimler için bu tür mekanizmaların sayısı yok denecek kadar az. Açık Açık Sosyal Girişim olarak amacımız, sosyal girişimlerin görünür kılınmasına ve desteklenmesine yardımcı olmak.

Bu Nedenle Açık Açık Sosyal Girişim

Sosyal girişimlerin ortak prensip, kriter ve etik anlayışını ortaya koyan, ticari girişimlerden farkını öne çıkaran, henüz yeşerme aşamasında ayaklarının yere daha sağlam basmasını sağlayacak bir platformun sosyal girişimlerin hızlı, güvenli ve başarılı büyümesini sağlayacağını düşünüyoruz.

Açık Açık Sosyal Girişim’de amacımız sosyal girişimlerin ne derece ortak kriter ve prensipleri karşıladıklarını, ne derece şeffaf olduklarını ve hesap verdiklerini gösterdikleri bir platform yaratmak. Bu platformun sosyal girişimlerin kendi kendilerini değerlendirmelerine imkân tanımasını, sosyal girişimlere yönelik yatırım, kredi, hibe ve ödüllerin verilmesinde yatırımcılara ve seçici kurullara yardımcı olmasını istiyoruz.

Açık, şeffaf, hesap verebilir ve genişleyen bir destekçi grubu olan sosyal girişimlerin hepimizin dünyaya daha umutla bakmasını sağlayacağını umuyoruz.

HİKAYEMİZ

Bizler, şeffaflık ve hesap verebilirlik değerlerini benimsetmeyi, yaygınlaştırmayı amaçlayan Açık Açık Derneği, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka'nın Türkiye ofisi Ashoka Türkiye, ekolojik ve sosyal açıdan adil iş modellerinin toplumsal yararlarıyla ilgili bilinç yaratma amacıyla kurulan Türetim Ekonomisi Derneği olarak buluştuk; deneyimimizi, heyecanımızı birleştirdik ve Açık Açık Sosyal Girişim'i kurduk.

Sosyal girişimlerin ortak prensip, kriter ve etik anlayışını ortaya koyan, ticari girişimlerden farkını öne çıkaran, henüz yeşerme aşamasında ayaklarının yere daha sağlam basmasını sağlayacak bir platformun sosyal girişimlerin hızlı, güvenli ve başarılı büyümesini sağlayacağını düşünüyoruz.

Açık Açık Sosyal Girişim’de amacımız sosyal girişimlerin ne derece ortak kriter ve prensipleri karşıladıklarını, ne derece şeffaf olduklarını ve hesap verdiklerini gösterdikleri bir platform yaratmak. Bu platformun sosyal girişimlerin kendi kendilerini değerlendirmelerine imkân tanımasını, sosyal girişimlere yönelik yatırım, kredi, hibe ve ödüllerin verilmesinde yatırımcılara ve seçici kurullara yardımcı olmasını istiyoruz.

Açık, şeffaf, hesap verebilir ve genişleyen bir destekçi grubu olan sosyal girişimlerin hepimizin dünyaya daha umutla bakmasını sağlayacağını umuyoruz.