Lütfen Bekleyin...

SIK SORULAN SORULAR

Açık Açık Derneği, Türkiye'de açık iletişimi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Faaliyetlerimize öncelikli olarak sivil toplum ve sosyal girişim alanlarında başlamak ile birlikte kamu kaynağının kullanıldığı tüm alanlarda bu değerlerin savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz.

Açık Açık Derneği'nin tüzüğüne, yönetim kuruluna, denetim ve faaliyet raporlarına "Nedir?" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer konularla ilgili sorularınızı ya da görüşlerinizi "Bize Ulaş" sayfasından paylaşabilirsiniz.

Faaliyetlerini şeffaf bir şekilde gerçekleştiren kurumlar, paydaşları ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir şekilde bilgi paylaşırlar. Bu bilgilendirmeyle birlikte paydaşlar kurumun performansını sorgulayabilir, kuruma sorular sorabilir ya da geri bildirim vererek süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunabilir. Bu etkileşim aynı zamanda kurumların faaliyetlerinin etki ve sonuçlarıyla ilgili sorumluluk almasını da pekiştirir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik, bir kurumun yanlış ya da hata yapmasını tamamen engelleyemeyebilir. Ancak, şeffaf ve hesap verebilir yapıların, yaşanan hatalardan pay çıkarma ve edinilen deneyimler ışığında süreçleri iyileştirme ihtimali ve kültürü çok daha yüksektir.

  1. Faaliyet yerleri önemli olmamakla birlikte, kurum merkezi Türkiye’de yer alan,
  2. Bağışçı Hakları Beyannamesi’ni yönetim kurulu kararıyla kabul eden, resmi internet sayfasında yayınlayan ve beyannameye uygun hareket eden,
  3. Resmi kurum internet sayfasında Yönetim Kurulu, Anahtar Personel ve güncel finansal bilgilerini yayınlayan,
  4. Açık Açık Derneği ile ilişkileri düzenleyen Çevrimiçi Bağış Platformu Sözleşmesi’ni imzalayan,
bütün dernek ve vakıflar platformda yer alabilir. 

Açık Açık Platformu hayata geçirilmeden önce, vergi muafiyeti olan vakıflara, kamu yararına kurum statüsüne sahip derneklere ve iletişim bilgilerine ulaşılan diğer kurumlara davet e-postaları gönderilmiştir. Davetimizi kabul edip aramıza katılan tüm kurumlara teşekkür ederiz.

Platformda yer almak isteyen ancak henüz ulaşma fırsatı bulamadığımız kurumlar, "Bize Ulaş"abilirler. 

Profilinde "Bağış Yap" butonu bulunan kurumlar için doğrudan bağış yapabilirsiniz.

Türkiye'de bağış/yardım toplama kanunlarla düzenlenmiş bir konudur. Kısaca özetlemek gerekirse, "İzinsiz Yardım Toplama" hakkına sahip olmayan sivil toplum kuruluşlarının, kendi resmi internet sayfaları haricinde yardım toplaması için izin almaları gerekmektedir.

Yardım toplama izni olan STK'ların Açık Açık Profil sayfalarında "Bağış Yap" butonu, yardım toplama izni olmayan kurumlarda ise "Destekle" butonu bulunmaktadır.

Yardım toplama izni ile ilgili daha detaylı bilgi için konuyla ilgili blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Açık Açık Platformu üzerinden kredi kartı ile yapılan bağışlar, doğrudan kurumların banka hesaplarına iletilmektedir.

Bağışçılar diledikleri şekilde, isterlerse Açık Açık Platformu üzerinden isterlerse dernek ve vakıfların kendi siteleri üzerinden bağış yapabilirler.  

STKların gönüllü programları için başvuru süreçleri farklılık gösterebilmektedir.
Açık Açık Platformu'nda yer alan STKların gönüllü başvuru sayfalarına, profillerindeki "Gönüllü Ol" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Gönüllü programı bulunmayan ya da platformda ilgili alana bilgi girişi eksik olan kurumlarda "gönüllü ol" butonu çıkmamaktadır.

Açık Açık Platformu finansal anlamda sürdürülebilirliğini, platformda yer alan kurumlardan aldığı 'platform kullanım bedeli' ile sağlamaktadır. Platform kullanım bedelleri, kurumların mali büyüklüklerine göre farklılaştırılmıştır. Tüm kaynaklar Açık Açık Platformu'nın işleyişi ve iletişimi için kullanılmaktadır.,

Açık Açık Derneği tüzel kişiliği gereği kar amacı olmayan bir kuruluş olduğundan hedeflenen bütçelerin üzerinde bir gelir olması halinde, platform kullanım ücretleri düşürülmektedir. Açık Açık Derneği'nin mali yapısı ile ilgili daha detaylı bilgilere "Nedir?" sayfasından ulaşabilirsiniz.

Her yeni faaliyet yılı öncesi, bir sonraki yılın bütçe çalışması yapılmaktadır. Bu bütçe çalışmasında, operasyonel giderler ve yeni yıla ilişkin faaliyet planlarının giderleri baz alınarak platform ücret bedelleri belirlenmektedir. Kuruluş amacımız kâr elde etmek değil, sosyal etki yaratmaktır. Bu nedenle bütçemizi aşan bir gelir oluşması durumunda, bir sonraki yıl için platform ücretleri düşürülmektedir.

Bağışın ruhunda herkesin kendi şartlarında destek vermesi vardır. Bu ilkeden yola çıkarak, mali tabloları büyük olan STKlar ile yeni kurulan STKların platform kullanım bedellerini farklılaştırdık*. Kurumumuzun sürdürülebiliriği için ihtiyacı olan geliri sağlayabilmek adına en uygun modelin bu olduğuna karar vermiştik. Yorumlarınıza göre bu uygulamamızı gözden geçirebilir ve güncelleyebiliriz.

*2024 yılı için aylık Platform Kullanım Bedelleri (KDV hariç) kurumların yıllık gelirlerine göre aşağıdaki gibidir:

<1 Milyon TL: 115 TL
1-5 Milyon TL:  575 TL
5-10 Milyon TL: 900 TL
10-50 Milyon TL: 1.150 TL
50-100 Milyon TL: 1.480 TL
>100 Milyon TL: 1.800 TL

Açık Açık Platformu'na aşağıdaki adımları takip ederek kayıt olabilirsiniz.

  1. STK Profili Oluşturulması: "Kullanıcı Türü" Sivil Toplum Kuruluşu olarak kayıt oluşturulması.
  2. Zorunlu Bilgi Girişleri: STK Panelinde yer alan zorunlu bilgi girişleri tamamlandıktan sonra başvurunun onaya gönderilmesi.
    • Bu bölümün tamamlanabilmesi için kurumun resmi internet sayfasında, Yönetim Kurulu ve Anahtar Personel bilgileri, Bağışçı Hakları Beyannamesi'nin kabul edildiğinin ilanı ve Geçmiş Yıl Finansallarının yayınlanması gerekmektedir. Resmi sitenizde yayınlanan bu bilgilerin url adreslerini Açık Açık STK Panelinde ilgili alanlara girişiniz beklenmektedir.
  3. Sözleşmenin İmzalanması: Kurumun gelir büyüklüğüne uygun olarak sözleşmenin imzalanarak AA posta adresine gönderilmesi
  4. Başvurunun Onaylanması: Başvurunun AA ekiplerince kontrol edilip eksik bilgi yoksa eğer Onaylanması