Yuva Derneği

Yuva Derneği

Yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme amaçlı faaliyetler yürütür

Yuva Derneği

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimleri

Dünya Vatandaşlığı Programı kapsamında yürütülen Ekolojik Okuryazarlık Eğitimleri genç ve yetişkinlerin temel ve ileri düzeyde yararlanabildiği program içerikleriyle yürütülüyor. Temel düzeydeki Ekolojik Okuryazarlık yaygınlaştırma eğitimleriyle dünyada yaşamın tarihi, evreleri, bugün karşı karşıya olunan sorunlar ve çözüm önerilerine odaklanılıyor. Böylece, yeryüzünde yaşamı mümkün kılan doğal süreçleri anlayan, doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş genç ve yetişkinlerin yetiştirilmesine katkıda bulunuluyor. Bu sayede, tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olan, çeşitliliğe değer veren, barışçıl, yaşadığı yer ve toplumda aktif olarak sadece insanlar için değil, tüm canlılar arasında eşitlik, adalet ve dayanışmayı savunan, katılımcı bireylerin yetişmesine katkı sağlanıyor.

  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 7.874.493 2.568.188 1.849.052
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 7.675.382 2.503.639 1.697.410
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 99.490 56.383 151.048
     Diğer Gelirler 99.621 8.166 594
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 1 % 1 % 1
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 7.211.442 2.363.081 1.614.199
     Genel Giderler 357.181 129.187 2.038
     Personel Giderleri 4.263.359 860.548 482.242
     Amaca Yönelik Giderler 2.590.862 1.362.661 1.126.825
     Diğer Giderler 40 10.685 3.094
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 150 0 11
Gönüllü 492 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 65.430 87.240 109.050

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.