Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle topraklarımızı ve doğal varlıklarımızı korumak ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesini sağlamak

TEMA Vakfı

Doğa eğitimi programları

TEMA Vakfı, bireylerin doğayı tanıması ve doğaya temas etmesi, doğanın bir parçası olduğunu içselleştirmesi, günlük hayattaki tercihlerinin doğayı nasıl etkilediğini farkında olması, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam sürmesi amacıyla farklı hedef kitlelere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Tüm ülke sathında yürütülen bu çalışmalara bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 14.133.267 11.879.622 11.446.981
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 505.615 467.586 1.187.789
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 12.320.464 10.664.187 10.187.310
     Diğer Gelirler 1.307.188 747.849 71.882
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 36 % 49 % 49
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 11.942.779 10.707.061 10.923.163
     Genel Giderler 617.055 552.774 563.934
     Personel Giderleri 1.700.258 1.195.017 1.303.240
     Amaca Yönelik Giderler 9.252.642 8.415.564 8.677.052
     Diğer Giderler 372.824 543.706 378.937
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 81 82 85
Gönüllü 641.480 601.611 545.872
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 15.842.500 10.726.675 10.194.043

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.