Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

TOG

Gençlerle İyilik Her Yerde!

Toplum Gönüllüsü gençlerin Türkiye’nin 80 şehrinde tespit ettikleri ihtiyaçlar doğrultusunda farklı temalarda hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin ve bu proje ekiplerinin katılacağı sosyal sorumluluk eğitimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. TOG ile tanışan gençler gönüllülük, sivil toplum, proje yönetimi, yerel kaynak geliştirme, ekip çalışması ve iletişim konularında sosyal sorumluluk eğitimlerine katılır. Toplum Gönüllüsü gençler kazandıkları sosyal sorumluluk bilinci ile çevrelerindeki sorun ve ihtiyaçlara yönelik projeler üretir ve çözüm için harekete geçerler.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 10.762.617 12.154.105 15.548.374
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 1.603.489 1.993.707 2.163.593
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 82.529 184.116 109.275
     Yıllık Bağış Toplamı 9.322.040 10.335.141 12.297.938
     Diğer Gelirler 0 0 977.568
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 18 % 22 % 19
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 11.225.403 11.805.191 11.103.749
     Genel Giderler 244.472 209.908 679.869
     Personel Giderleri 651.008 539.015 1.450.925
     Amaca Yönelik Giderler 10.306.758 11.021.656 8.825.315
     Diğer Giderler 23.165 34.612 147.640
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 47 45 41
Gönüllü 63.096 60.761 53.159
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 67.362 16.606 5.702

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.