Temel İhtiyaç Derneği

Temel İhtiyaç Derneği

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini,ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlar

TİDER

Destek Market

Destek Market, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların adil ve eşit şekilde temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken diğer taraftan gıda başta olmak üzere israfı önleyerek ekolojik ve ekonomik değer yaratır. Yoksullukla mücadele için Destek Marketten faydalanan insanları, insan onuruna yakışır işlere hazırlar ve yönlendirir.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 1.800.634 1.044.744 515.071
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 18.442 0 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 1.546.858 1.018.475 472.765
     Diğer Gelirler 235.334 26.269 42.306
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 53 % 26 % 17
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 1.800.634 1.044.744 515.071
     Genel Giderler 65.693 91.795 14.539
     Personel Giderleri 293.312 129.042 54.356
     Amaca Yönelik Giderler 791.509 651.079 403.059
     Diğer Giderler 650.120 172.828 43.117
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 7 3 2
Gönüllü 200 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 0 0 0

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.