Sulukule Gönüllüleri Derneği

Sulukule Gönüllüleri Derneği

SGD, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışır, hak temelli faaliyetler organize eder.

SGD
  • Kurum Videosu
  • Bağışçı Hakları Beyannamesi Göster
  • Finansal Bilgileri Göster
  • Yönetim Kurulu Üye Listesi Göster
  • Çalışan Listesi Göster
  • Bağımsız Denetim Raporu
  • Sosyal Etki Raporu

Sulukule için koşuyorum, Okulu terki önlüyorum

Sulukule için koşuyorum, Okulu terki önlüyorum projesi, Karagümrük’te 6-14 yaş aralığındaki çocukların okul terkini önlemeye yönelik faaliyetleri kapsar. Bunlar, eğitim bursu, okulda beslenme desteği ve atölyeler, dernekte ders destek etütleri ve atölyelerdir. Bir çocuğun okulu terkini önlemenin maliyeti aylık 240 TL’dir.

  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 178.780 130.561 169.770
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 0 11.317 17.170
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 104.391 62.880 73.749
     Diğer Gelirler 74.389 56.364 78.851
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 67 % 100 % 100
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 178.870 130.561 169.770
     Genel Giderler 14.621 53.397 44.677
     Personel Giderleri 38.400 2.756 0
     Amaca Yönelik Giderler 39.200 74.408 20.335
     Diğer Giderler 86.649 0 104.757
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 2 1 0
Gönüllü 35 25 45
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 0 0 0

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.