Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği

Her insanın, tüm temel hakların esasında yatan vücut bütünlüğü hakkına erişimi ve bu hakkın korunması için çalışıyoruz.

BoMoVu
  • Kurum Videosu
  • Bağışçı Hakları Beyannamesi Göster
  • Finansal Bilgileri Göster
  • Yönetim Kurulu Üye Listesi Göster
  • Çalışan Listesi Göster
  • Bağımsız Denetim Raporu
  • Sosyal Etki Raporu

Gönüllü Sporcu Programı

BoMoVu’nun geliştirdiği gönüllü sporcu programıyla, sporun sosyal fayda yaratma gücüne dayanarak çeşitli ihityaç sahibi gruplarla çalışan sivil oluşumlarla çalışıyoruz. Bu çerçevede, gönüllü sporcu programımız 5 aşamadan geçiyor: - Ihtiyaç tespit ve spor ile fayda sağlama potansiyeli analizi - Bulgulara göre eğitim geliştirme - Gönüllü eğitimi - Gönüllülerle devamlılığı ve amaçları olan program geliştirip uygulamaya sokmak - Gönüllü takibi ve program iyileştirmeye yönelik çalışmalar Mülteci çocukları, omurilik felçli çocuklar, risk altında yaşayan çocuklar bizim şu ana kadar çalıştığımız gruplardır ve imkanımız oldukça daha çok grupla daha faydalı bir biçimde çalışabileceğiz.

  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016
Gelir Toplamı 55.692
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 34.307
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0
     Yıllık Bağış Toplamı 21.385
     Diğer Gelirler 0
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 0
Giderler (TL) 2016
Gider Toplamı 55.692
     Genel Giderler 979
     Personel Giderleri 0
     Amaca Yönelik Giderler 2.144
     Diğer Giderler 52.569
Personel Sayıları 2016
Tam/Yarı Zamanlı Personel 0
Gönüllü 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 0

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.