SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ

SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ

Gençlerin cinsel sağlığı ve üreme sağlığı konularındaki bilgilerini artırarak gençlerin yeni yaşam becerileri kazanması

SGYD

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi

17-25 yaş arası gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları konusunda farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir projedir. Projede akran eğitim modeli kullanılır. Projenin hedef kitlesi itibariyle 17-25 yaş arası gençler birbirinin akranıdır ve akranlar birbirinin bilgi sağlayıcısıdır.

  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015
Gelir Toplamı 255.239 73.394
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 181.840 11.474
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 2.082 73.394
     Diğer Gelirler 71.317 0
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 100 % 0
Giderler (TL) 2016 2015
Gider Toplamı 255.239 73.394
     Genel Giderler 98.263 3.688
     Personel Giderleri 4.222 0
     Amaca Yönelik Giderler 0 0
     Diğer Giderler 152.754 69.706
Personel Sayıları 2016 2015
Tam/Yarı Zamanlı Personel 1 0
Gönüllü 530 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 0 0

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.