PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU DERNEĞİ

PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU DERNEĞİ

Kutuplaşmış kesimler arası iletişim, etkileşim yaratarak yakınlaşmayı, çağdaşlaşmayı sağlamak.

PAYDA

Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi

Nisan 2012’de başlattığımız Payda Öğrencilerle Birlikte Projesinin hedefi, maddi imkânsızlıklardan ötürü öğrenimlerini devam ettirmekte güçlük çeken kız öğrencilerin öğrenim ve eğitimine destek olarak Türkiye’nin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmaktır. Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi, öğrencilere maddi yardım sağlamanın yanısıra, Payda’nın ana amacı doğrultusunda, ülkemizin birbirinden uzaklaşmış insanları arasında yakınlaşma sağlamayı ve toplumsal uzlaşı ve bütünleşmeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje şu an Mardin, Batman ve İstanbul illerinde, öğrenciler ve aileleriyle birebir iletişimi esas alan, modüler yönetim sistemiyle yürütülmekte ve gelecekte farklı illere de erişimi arzu edilmektedir.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 302.365 212.148 109.248
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 5.603 0 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 198.416 183.476 89.209
     Diğer Gelirler 98.345 28.672 20.039
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 92 % 95 % 92
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 302.365 212.148 109.248
     Genel Giderler 4.248 7.232 11.003
     Personel Giderleri 0 0 0
     Amaca Yönelik Giderler 163.167 102.478 69.876
     Diğer Giderler 134.950 102.438 28.369
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 0 0 0
Gönüllü 0 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 0 0 0

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.