Mehmet Selim Baki Barış İçin Müzik Vakfı

Mehmet Selim Baki Barış İçin Müzik Vakfı

Mümkün olduğu kadar fazla çocuğun sanatsal yaşama katılım hakkı önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz.

Barış İçin Müzik Vakfı

Barış İçin Müzik Çocuk ve Gençlik Orkestraları

Barış İçin Müzik Vakfı olarak; barışın zorunluluğuna başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için insan haklarını temel alarak mümkün olduğu kadar fazla çocuğun sanatsal yaşam hakkı önündeki engelleri kaldırmayı, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmayı, bilinçli, özgürlükçü, adil kimlikli genç bireylere ortak yaşam alanları oluşturmayı, genç bireylerin kendileri ve toplum adına olumlu dönüşümler yaratmalarına olanak sağlamayı amaçlıyoruz.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 510.289 745.706 1.145.764
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 55.595 0 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 423.864 706.623 1.134.728
     Diğer Gelirler 30.830 39.083 11.036
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 47 % 34 % 22
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 729.500 958.630 488.949
     Genel Giderler 0 957.076 60.855
     Personel Giderleri 199.695 0 0
     Amaca Yönelik Giderler 430.554 450 425.139
     Diğer Giderler 99.251 1.104 2.955
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 3 13 27
Gönüllü 3 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 1.103.133 1.102.820 1.110.919

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.