Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanser hastası çocuklara tedavilerinde, psikolojik destek, eğitim, ücretsiz konaklama sağlar.

KAÇUV

Aile Evi Senin de Evi

Aile Evi 2012 yılında kurulan, şehir dışından tedavi amacıyla İstabul’a gelen çocukların tedavi süresince ücretsiz olarak konakladıkları bir merkezdir. Bu merkezde çocuklar ve ailelerine psiko sosyal destek, eğitim, gönüllü etkinlikleri ve gıda ürünlerinden temizlik hizmetlerine kadar bir çok alanda hizmet verilmektedir. Aile Evi senin de Evin projesinin esas amacı ,bağışalarla Aile Evi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 3.433.983 2.370.815 1.910.603
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 291.508 622.684 525.244
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 91.424 51.699 220.250
     Yıllık Bağış Toplamı 3.299.057 1.633.752 1.301.244
     Diğer Gelirler 0 62.680 0
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 53 % 40 % 35
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 1.723.122 1.956.424 1.262.225
     Genel Giderler 568.325 438.565 259.915
     Personel Giderleri 0 1 1
     Amaca Yönelik Giderler 1.154.796 1.516.136 983.755
     Diğer Giderler 1 1.722 18.554
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 23 12 12
Gönüllü 1.071 451 227
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 453.515 476.814 408.558

2014 Yılına ait kurumun finansal açıklaması: Personel giderleri amaca yönelik ve genel giderler içindedir

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.