HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ

HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ

Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek.

HAÇİKO
  • Kurum Videosu
  • Bağışçı Hakları Beyannamesi Göster
  • Finansal Bilgileri Göster
  • Yönetim Kurulu Üye Listesi Göster
  • Çalışan Listesi Göster
  • Bağımsız Denetim Raporu
  • Sosyal Etki Raporu

Vodafone Koşusu

Yardıma muhtaç sokak hayvanlarını tedavi ettirmek ve derneğin varlığını sürdürebilmesi için gelir elde etmek.

  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 127.204 101.244 47.462
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 125.230 98.617 46.100
     Diğer Gelirler 1.974 2.627 1.362
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 29 % 71 % 76
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 102.867 96.940 91.392
     Genel Giderler 32.487 26.357 38.169
     Personel Giderleri 24.345 34.386 16.134
     Amaca Yönelik Giderler 43.190 36.196 35.866
     Diğer Giderler 2.845 1 1.223
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 1 3 2
Gönüllü 0 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 4.392 13.213 19.320

2014 Yılına ait kurumun finansal açıklaması: 2014 Yılı Dernek beyannamemizde; 6.1.4.1.Yardım Toplama Gelirleri- 560,47 TL ve 6.1.8.Diğer Gelirler- 802,00 TL Finansallar Bölümündeki Gelir Toplamına dahildir. Derneğimiz 2014 Yılını Gider Fazlası ile Sonlandırmıştır.

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.