Hayata Destek Derneği (STL)

Hayata Destek Derneği (STL)

Afet risk ve etkilerini azaltmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için bireylerin, toplulukların ve stkların gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Hayata Destek Derneği

Mülteci Destek Programı

Türkiye'ye sığınan mültecilerin temel ihtiyaçlarına ve haklarına erişimini sağlamak, savaşın etkilerini azaltarak onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için hayatlarına destek olmak.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 57.585.977 30.017.344 22.236.155
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 56.760.272 29.772.235 21.189.592
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 300.262 298.172 473.280
     Diğer Gelirler 525.443 0 573.283
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 72 % 100 % 100
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 57.585.977 30.017.344 23.236.155
     Genel Giderler 2.023.401 152.210 247.286
     Personel Giderleri 9.684.062 4.765.874 3.282.942
     Amaca Yönelik Giderler 45.535.639 21.229.671 18.637.525
     Diğer Giderler 342.875 3.869.589 1.068.402
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 0 92 92
Gönüllü 0 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 11.732 0 241

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.