ElimSende Kültür Sanat ve Eğitime Destek Derneği

ElimSende Kültür Sanat ve Eğitime Destek Derneği

Risk altındaki çocuklar ve ailelerine yönelik çocukların psiko-sosyal gelişimini destekleyici, disiplinler arası sanat atölyeleri düzenliyoruz.

ElimSende

Evim Okulum Elim Sende

Evim Okulum Projesi ile çocuklar ve ailelerle atölyelerde yaşadığımız deneyimleri bir halka daha genişleterek, okullarla da paylaşıyoruz. Çocuklarla yürüttüğümüz çalışmaların okullara yaygınlaştırılması ve çocukların günlük hayat pratiklerinde daha fazla uygulayabilmesini hedefliyoruz. Evim Okulum Elim Sende'nin amaçları; Çocuk, aile ve öğretmenlerin yaratıcılıklarının, kendilerini sanat yoluyla ifade etme becerilerinin desteklenmesi, Çocukların ve ailelerin koruyucu ruh sağlığı niteliğinde çalışmalara daha fazla erişimleriyle, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının olumlu yönde etkilenmesi, ElimSende eğitim modelinin okullarda yaygınlaşmasıdır.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 88.758 97.763 104.038
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 0 70.511 94.409
     Diğer Gelirler 88.758 27.252 9.629
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 0 % 90 % 100
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 88.758 97.763 104.038
     Genel Giderler 28.007 41.744 33.715
     Personel Giderleri 22.477 39.005 41.332
     Amaca Yönelik Giderler 0 0 0
     Diğer Giderler 38.274 17.014 28.991
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 0 0 1
Gönüllü 0 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 0 0 0

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.