Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmaktır.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı

''Jingle'' Kampanyası

Hİp-hop ve akustik versiyonlarda kısa müzik parçalar yoluyla kitlelere ulaşmak ve bu müziği halkımızın diline dolamak.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015
Gelir Toplamı 13.935 7.734
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 0 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 0 0
     Diğer Gelirler 13.935 7.734
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 0 % 0
Giderler (TL) 2016 2015
Gider Toplamı 245.855 199.600
     Genel Giderler 29.260 63.034
     Personel Giderleri 171.778 41.707
     Amaca Yönelik Giderler 44.096 94.859
     Diğer Giderler 721 0
Personel Sayıları 2016 2015
Tam/Yarı Zamanlı Personel 3 2
Gönüllü 0 0
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 9.610 1.204

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.