Bilim Kahramanları Derneği

Bilim Kahramanları Derneği

Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak

Bilim Kahramanları Derneği

Henüz bir proje girilmemiş.

  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 897.902 822.679 789.429
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 302.383 317.427 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 563.146 450.420 778.029
     Diğer Gelirler 32.372 54.833 11.400
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 14 % 13 % 2
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 814.224 1.181.607 947.067
     Genel Giderler 111.180 99.702 30.000
     Personel Giderleri 279.616 215.644 142.673
     Amaca Yönelik Giderler 423.428 437.765 415.466
     Diğer Giderler 0 428.496 358.928
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 5 5 4
Gönüllü 0 0 400
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 8.702 0 0

2014 Yılına ait kurumun finansal açıklaması: 2014 yılında defterler işletme esasına göre tutulmuştur. Proje ve program personel giderleri de, amaca yönelik gider olmasına rağmen beyannamede ayrı belirtilmesi zorunlu olduğu için tabloda da ayrı olarak gösterilmektedir.

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.