Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Erken çocukluk dönemindeki çocukları ve ailelerini destekleyen bilimsel eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz.

AÇEV

Okuyan Bir Gelecek

Okuyan Bir Gelecek Projesi sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan 5 ile 10 yaş arası çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırarak okul başarısına katkıda bulunmak için tasarlandı. Program bir taraftan çocukların okuma-anlama becerilerini ve alışkanlıklarını geliştirmeyi, diğer taraftan projenin sürdürülebilir olmasını desteklemek için ebeveyn ve eğitimcilere okumanın önemi konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

Proje Videosunu İzle
  • Henüz bir yorum yapılmamış..

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016 2015 2014
Gelir Toplamı 10.923.689 9.520.047 8.571.054
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 2.402.291 0 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0 0 0
     Yıllık Bağış Toplamı 8.942.276 9.351.989 8.452.373
     Diğer Gelirler 0 168.058 118.681
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 4 % 7 % 6
Giderler (TL) 2016 2015 2014
Gider Toplamı 9.303.142 9.150.090 8.409.852
     Genel Giderler 716.195 1.821.271 1.548.135
     Personel Giderleri 5.019.304 0 0
     Amaca Yönelik Giderler 3.505.631 7.328.819 6.861.717
     Diğer Giderler 62.012 0 0
Personel Sayıları 2016 2015 2014
Tam/Yarı Zamanlı Personel 63 71 77
Gönüllü 602 1.000 1.000
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 110.646 625.650 609.414

2014 Yılına ait kurumun finansal açıklaması: Personel giderleri, amaca yönelik giderlerin ve genel giderlerin altında yer almaktadır.

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.