Açık Açık Derneği

Açık Açık Derneği

Kişileri ve kurumları, bağışçı haklarını tanıyan dernek/vakıflar ile bir araya getirmek.

Açık Açık Derneği

Açık Açık Platformu

Bireysel bağışçı haklarını kabul eden sivil toplum kuruluşları ile kişileri bir araya getirerek etkin bağışçılık kültürünü geliştirmek.

  • Renay Onur:
    21/02/2018 20:31

    Şeffaflığı öne çıkarmanız çok faydalı.tşk

Yorum Bırakın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Finansal Bilgiler

Bireysel Bağış Oranı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gider Dağılımı

* Son beyan edilen mali yıla ait rakamlardır

Gelirler (TL) 2016
Gelir Toplamı 6.399
     Yurtdışından Alınan Yardımlar 0
     Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0
     Yıllık Bağış Toplamı 4.599
     Diğer Gelirler 1.800
         Yıllık Bireysel Bağış Oranı % 59
Giderler (TL) 2016
Gider Toplamı 4.354
     Genel Giderler 4.354
     Personel Giderleri 0
     Amaca Yönelik Giderler 0
     Diğer Giderler 0
Personel Sayıları 2016
Tam/Yarı Zamanlı Personel 0
Gönüllü 8
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 0

2016 Yılına ait kurumun finansal açıklaması: Açık Açık Derneği 2016 Mayıs ayında kurulmuştur. Gerekli teknik altyapı yatırımını tamamlamasının ardından 2017 yılı içinde Türkiye'de bireysel bağış ve şeffaflığın önemi ile ilgili farkındalığı arttıracak faaliiyetlerini arttırmaya çalışacaktır.

Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.

STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.