Kanser Savaşçıları Derneği
Kanser Savaşçıları Derneği

Sağlık

Aile

Kanser tanı ve tedavi sürecinde ideal tedavi ortamı /sisteminin oluşturulması için katkı sağlamak ve çözümler geliştirmek.

PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU DERNEĞİ
PAYDA

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Aile

Toplumda çeşitli nedenler ile birbirlerinden uzaklaşmış kesimlerin etkileşimlerinin arttırılarak yakınlaşmalarının sağlanması.

Türkiye Spina Bifida Derneği
Türkiye Spina Bifida Derneği

Sağlık

Aile

Toplumu Spina Bifida ve önlenmesi için bilinçlendirerek Spina Bifidalı doğum oranını azaltmak, spina bifidalıların yaşam kalitelerini yükseltmek