Kanser Savaşçıları Derneği
Kanser Savaşçıları Derneği

Sağlık

Aile

Kanser tanı ve tedavi sürecinde ideal tedavi ortamı /sisteminin oluşturulması için katkı sağlamak ve çözümler geliştirmek.

PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU DERNEĞİ
PAYDA

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Aile

Toplumda çeşitli nedenler ile birbirlerinden uzaklaşmış kesimlerin etkileşimlerinin arttırılarak yakınlaşmalarının sağlanması.

Roman Hakları Derneği
Roman Hakları Derneği

Hukuk, İnsan Hakları ve Politika Geliştirme

Aile

Ekonomik ve sosyal olarak risk altında yaşayan topluluklara yönelik hak ihlallerine ve fırsat eşitsizliğine karşı faaliyetler yürütür.