Ali İsmail Korkmaz Vakfı
ALİKEV

Eğitim

Genç

Gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha önyargısız, çatışmasız ve eşitlikçi bireyler haline gelmelerini amaçlar

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı  (ANTÇEV)
ANTÇEV

Eğitim

Genç

Çağdaş eğitime odaklanarak çocuklar, gençler, aileler ve eğiticilerin eğitimi ile ilgili projeler hazırlamak ve uygulamak.

ATEŞ BÖCEĞİ DERNEĞİ
ATEŞ BÖCEĞİ DERNEĞİ

Hayvanlar

Genç

Sevgiyle ve bilgiyle iyilik yapmak.

ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI
ATASEV

Eğitim

Genç

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak gençler desteklenecektir.

Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı
BALEV

Eğitim

Genç

Ülkeye ve kendinden sonraki kuşaklara borçluluk, birbirine bağlılık ve ortak kimlik anlamına gelen BAL ruhunu yaşatmak

Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği)
Gelecek Daha Net

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genç

Gençleri; eğitim, kariyer ve hayatta bilgiye dayalı kararlar alabilme kabiliyetiyle güçlendirmek.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Hayat Sende Derneği

Eğitim

Genç

Koruma Altındaki Çocukların Hayatlarına Yenilikçi Çözümler

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği
ialmezun

Eğitim

Genç

birlik, dayanışma, burs, çağdaş öğrenciler, gelecek

Karakutu Derneği
Karakutu Derneği

Hukuk, İnsan Hakları ve Politika Geliştirme

Genç

Hafıza Yürüyüşü ile gençlerin insan hakları konusunda duyarlılık kazanmasını sağlamak.

Kodluyoruz Derneği
Kodluyoruz Derneği

Bilim ve Teknoloji

Genç

Türkiye’yi teknolojide dünya çapında bir yetenek merkezi haline getirmek, bunu yaparken de gençleri daha iyi bir dünya hayaline hazırlamak.

Köksal Eğitim Vakfı
KEV

Eğitim

Genç

İmkanları kısıtlı, çalışkan, dürüst gençleri maddi anlamda desteklemek; onların sanatsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI
LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI

Eğitim

Genç

çocuklarımızın eğitimi, koruyucu sağlık, geleceğin hekimlerinin yetiştirilmesine katkı ve çevreyi koruma