Ali İsmail Korkmaz Vakfı
ALİKEV

Eğitim

Genç

Gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha önyargısız, çatışmasız ve eşitlikçi bireyler haline gelmelerini amaçlar

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı  (ANTÇEV)
ANTÇEV

Eğitim

Genç

Çağdaş eğitime odaklanarak çocuklar, gençler, aileler ve eğiticilerin eğitimi ile ilgili projeler hazırlamak ve uygulamak.

ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI
ATASEV

Eğitim

Genç

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak gençler desteklenecektir.

Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı
BALEV

Eğitim

Genç

Ülkeye ve kendinden sonraki kuşaklara borçluluk, birbirine bağlılık ve ortak kimlik anlamına gelen BAL ruhunu yaşatmak

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Hayat Sende Derneği

Eğitim

Genç

Koruma Altındaki Çocukların Hayatlarına Yenilikçi Çözümler

Karakutu Derneği
Karakutu Derneği

Hukuk, İnsan Hakları ve Politika Geliştirme

Genç

Hafıza Yürüyüşü ile gençlerin insan hakları konusunda duyarlılık kazanmasını sağlamak.

Kodluyoruz Derneği
Kodluyoruz Derneği

Bilim ve Teknoloji

Genç

Genç ve çocukların kod okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve yazılım alanında istihtam edilebilecek kalifiye iş gücünü arttırmak.

Köksal Eğitim Vakfı
KEV

Eğitim

Genç

İmkanları kısıtlı, çalışkan, dürüst gençleri maddi anlamda desteklemek; onların sanatsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI
LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI

Eğitim

Genç

çocuklarımızın eğitimi, koruyucu sağlık, geleceğin hekimlerinin yetiştirilmesine katkı ve çevreyi koruma

Otistikler Derneği
Otistikler Derneği

Hukuk, İnsan Hakları ve Politika Geliştirme

Genç

Farklı gelişen bireylerin toplumla entegrasyonu amaçlanmaktadır.

SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ
SGYD

Eğitim

Genç

Gençlerin cinsel sağlığı ve üreme sağlığı konularındaki bilgilerini artırarak gençlerin yeni yaşam becerileri kazanması

Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

Eğitim

Genç

Gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.