Açık Açık Derneği
Açık Açık Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Kişileri ve kurumları, bağışçı haklarını tanıyan dernek/vakıflar ile bir araya getirmek.

Ahtapot Gönüllüleri Sosyal Dayanışma Ve Sportif Faaliyetler Derneği
Ahtapot Gönüllüleri Sosyal Dayanışma Ve Sportif Faaliyetler Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Derneğin amacı, Alan Tanımayan Projelerle topluma fayda sağlamak, dayanışmayı teşvik etmek ve toplumsal farkındalık yaratmaktır.

AKUT Arama Kurtarma Derneği
AKUT

Sosyal Hizmetler

Genel

Afetlerde ve doğa koşullarında meydana gelen kazalarda arama kurtarma yapmak uygun koşula nakletmek

ALS MNH DERNEĞİ
ALS MNH

Sağlık

Genel

Uluslararası insan hakları çerçevesinde ALS MNH hastalarının makul yaşam kalitesi sağlayarak yaşatılmasını sağlamak.

Altı Nokta Körler Vakfı
Altı Nokta Körler Vakfı

Eğitim

Genel

Görme engellilerin eğitimi, rehabilitasyonu, istihdamı, körlüğün önlenmesi ve sorunları konusunda kamuoyu oluşturulması

Ashoka Türkiye
Ashoka Türkiye

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka, acil toplumsal sorunlarına etkin çözümler geliştiren sosyal girişimcileri destekliyor.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
ÇYDD

Eğitim

Genel

Atatürk ilkelerini koruyarak, bilimsel düşünme yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı
Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çevre

Genel

Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmaktır.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği
Çorbada Tuzun Olsun Derneği

Hukuk, İnsan Hakları ve Politika Geliştirme

Genel

Evsiz, gizli evsiz, mülteci, madde bağımlısı, kimsesiz ve yoksun sayılanları topluma geri kazandırabilmek.

Dem Derneği
Dem Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratarak bu alanlarda deneyimle keşfettiği meselelere sürdürülebilir çözümler üretmek.

DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Down Türkiye

Eğitim

Genel

Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamaktır.

Engelsiz Yaşama Derneği (Eyder)
eyder

Eğitim

Genel

engelli ve engelsiz bireylerin ortak yaşama kültürünün oluşması hedefiyle politikalar üretmek.