Açık Açık Derneği
Açık Açık Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Kişileri ve kurumları, bağışçı haklarını tanıyan dernek/vakıflar ile bir araya getirmek.

Açık Alan Derneği
Açık Alan Derneği

Hukuk, İnsan Hakları ve Politika Geliştirme

Genel

Sosyal, ekonomik ve kentsel sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak; temel hak ve hizmetlere adil erişimi desteklemek

AKUT Arama Kurtarma Derneği
AKUT

Sosyal Hizmetler

Genel

Afetlerde ve doğa koşullarında meydana gelen kazalarda arama kurtarma yapmak uygun koşula nakletmek

ALS MNH DERNEĞİ
ALS MNH

Sağlık

Genel

Uluslararası insan hakları çerçevesinde ALS MNH hastalarının makul yaşam kalitesi sağlayarak yaşatılmasını sağlamak.

Ashoka Türkiye
Ashoka Türkiye

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka, acil toplumsal sorunlarına etkin çözümler geliştiren sosyal girişimcileri destekliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Boğaziçi Üniversitesi’ni desteklemek, üyelerinin ve BÜ öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki yaşantılarına katkıda bulunan çalışmalar yapmaka

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
ÇYDD

Eğitim

Genel

Atatürk ilkelerini koruyarak, bilimsel düşünme yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı
Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çevre

Genel

Toplumda çevre bilinci ve davranış dönüşümü için, kampanyalar düzenlemek, araştırmalar yapmak, eğitici ve teşvik edici projeler geliştirmek

Çorbada Tuzun Olsun Derneği
Çorbada Tuzun Olsun Derneği

Sosyal Hizmetler

Genel

Evsiz, gizli evsiz, mülteci, madde bağımlısı, kimsesiz ve yoksun sayılanları topluma geri kazandırabilmek.

Değiştiren Adımlar Derneği
Değiştiren Adımlar Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Bağımsız, özgün, kendi kaynaklarını yaratan ve değişimin temsilcisi olan tüm kişi ve kurumları bir araya getirerek program ve projeler üretmek

Dem Derneği
Dem Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratarak bu alanlarda deneyimle keşfettiği meselelere sürdürülebilir çözümler üretmek.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği
DYKD

Çevre

Genel

Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.