İzmir Koruyucu Aile Derneği
İzmir Koruyucu Aile Derneği

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Koruyucu Aile Sistemini tanıtmak, yaygınlaştırmak, koruma altındaki çocuklara ve koruyucu ailelere yönelik psikososyal destek sağlamak.