ACİL İHTİYAÇ PROJESİ VAKFI
A.İ.P.

Sosyal Hizmetler

Aile

Kişisel gelişim,sağlık,eğitim ve refah ekseninde anne ve çocuklarının hayatlarına dokunan; aile mutluluğuna odaklı bir STK'dır.

AKUT Arama Kurtarma Derneği
AKUT

Sosyal Hizmetler

Genel

Afetlerde ve doğa koşullarında meydana gelen kazalarda arama kurtarma yapmak uygun koşula nakletmek

Çorbada Tuzun Olsun Derneği
Çorbada Tuzun Olsun Derneği

Sosyal Hizmetler

Genel

Evsiz, gizli evsiz, mülteci, madde bağımlısı, kimsesiz ve yoksun sayılanları topluma geri kazandırabilmek.

Görme Özürlüler Derneği(GÖZDER)
Gözder

Sosyal Hizmetler

Genel

Gözder, Görme engellilerin toplum yaşamına eşit bir şekilde katılımını sağlamak hedefiyle çalışmalar yapar.

Hayata Destek Derneği (STL)
Hayata Destek

Sosyal Hizmetler

Genel

Afet risk ve etkilerini azaltmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için bireylerin, toplulukların ve STK'ların gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İSTANBUL ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM DAYANIŞMA VAKFI
İSTANBUL ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM DAYANIŞMA VAKFI

Sosyal Hizmetler

Genel

Zihin farklıların toplumca farklı bireyler olarak kabul edilmesini sağlayarak, onları bağımsız yaşama hazırlayan ve hayatın her alanında yer

İzmir Koruyucu Aile Derneği
İzmir Koruyucu Aile Derneği

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Koruyucu Aile Sistemini tanıtmak, yaygınlaştırmak, koruma altındaki çocuklara ve koruyucu ailelere yönelik psikososyal destek sağlamak.

KALBEN KORUNMA ALTINDA YETİŞEN GENÇLER VE KORUYUCU AİLE DERNEĞİ
KALBEN

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Koruyucu Aile Hizmet Modelinin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.

Koruncuk Vakfı
Koruncuk Vakfı

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmaktadır.

Maya Vakfı
Maya Vakfı

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Doğal afet, göç, aile kaybı, zorbalık gibi sebeplerle travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arası çocuk ve gençlere psikososyal destek sağlıyoruz..

Temel İhtiyaç Derneği
TİDER

Sosyal Hizmetler

Genel

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini,ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlar