AKUT Arama Kurtarma Derneği
AKUT

Sosyal Hizmetler

Genel

Afetlerde ve doğa koşullarında meydana gelen kazalarda arama kurtarma yapmak uygun koşula nakletmek

Hayata Destek Derneği (STL)
Hayata Destek Derneği

Sosyal Hizmetler

Genel

Afet risk ve etkilerini azaltmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için bireylerin, toplulukların ve STK'ların gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İSTANBUL ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM DAYANIŞMA VAKFI
İSTANBUL ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM DAYANIŞMA VAKFI

Sosyal Hizmetler

Genel

Zihinsel engellilerin toplumca farklı bireyler olarak kabul edilmesini sağlayarak, onları bağımsız yaşama hazırlayan ve hayatın her alanında yer

İzmir Koruyucu Aile Derneği
İzmir Koruyucu Aile Derneği

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Koruyucu Aile Sistemini tanıtmak, yaygınlaştırmak, koruma altındaki çocuklara ve koruyucu ailelere yönelik psikososyal destek sağlamak.

Maya Vakfı
Maya Vakfı

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Çocukluk ve gençliklerini özgür, güvenli ve üretken bir biçimde geçirmiş sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayal ediyoruz.

Temel İhtiyaç Derneği
TİDER

Sosyal Hizmetler

Genel

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini,ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlar

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Koruncuk Vakfı

Sosyal Hizmetler

Çocuk

Türkiye'deki tüm korunma ihtiyacında olan çocukları sevgiyle büyütmek.