Açık Açık Derneği
Açık Açık Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Kişileri ve kurumları, bağışçı haklarını tanıyan dernek/vakıflar ile bir araya getirmek.

Ashoka Türkiye
Ashoka Türkiye

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka, acil toplumsal sorunlarına etkin çözümler geliştiren sosyal girişimcileri destekliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Boğaziçi Üniversitesi’ni desteklemek, üyelerinin ve BÜ öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki yaşantılarına katkıda bulunan çalışmalar yapmaka

CİDE YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
CİDE YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Bölgesel

Temsil edilen kırsal bölgede yeni iş imkanlarının yaratılması, sosyal yaşam ve iş koşullarının iyileştirilmesi

Değiştiren Adımlar Derneği
Değiştiren Adımlar Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Bağımsız, özgün, kendi kaynaklarını yaratan ve değişimin temsilcisi olan tüm kişi ve kurumları bir araya getirerek program ve projeler üretmek

Dem Derneği
Dem Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratarak bu alanlarda deneyimle keşfettiği meselelere sürdürülebilir çözümler üretmek.

Dünya İnsani Dayanışma Derneği
DidDer / WHR

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Çocuk

TOPLUMSAL BARIŞ ve SOSYAL ADALETİ GÜÇLENDİRME Toplumun hak ihlalleri ve travma konusundaki farkındalığını arttıran etkinlikler düzenlemek.

Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği)
Gelecek Daha Net

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genç

Gençleri; eğitim, kariyer ve hayatta bilgiye dayalı kararlar alabilme kabiliyetiyle güçlendirmek.

GÜZEL İŞLER DERNEĞİ
GİD

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Bölgesel

Üretim, gelişim, paylaşım ve sosyal faydayı hedefleyen yerelde kurulu uluslararası bir atölye ve deneyim derneğidir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
KEDV

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Kadın

KEDV'in misyonu dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmektir.

Önemsiyoruz Derneği
Önemsiyoruz

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Aile

Risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda iyi bir yaşam sürmeleri için çalışır.

Oyunda Kal Derneği
Oyunda Kal Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genç

Geleceği bilinebilir kılmak mümkün inancı ile gençleri üreten, hoşgörülü, sorgulayan, kendini tanıyan bireyler olarak topluma kazandırmak.