Açık Açık Derneği
Açık Açık Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Kişileri ve kurumları, bağışçı haklarını tanıyan dernek/vakıflar ile bir araya getirmek.

Ashoka Türkiye
Ashoka Türkiye

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka, acil toplumsal sorunlarına etkin çözümler geliştiren sosyal girişimcileri destekliyor.

Dem Derneği
Dem Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratarak bu alanlarda deneyimle keşfettiği meselelere sürdürülebilir çözümler üretmek.

Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği)
Gelecek Daha Net

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genç

Gençleri; eğitim, kariyer ve hayatta bilgiye dayalı kararlar alabilme kabiliyetiyle güçlendirmek.

GÜZEL İŞLER DERNEĞİ
GİD

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Bölgesel

Üretim, gelişim, paylaşım ve sosyal faydayı hedefleyen yerelde kurulu uluslararası bir atölye ve deneyim derneğidir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
KEDV

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Kadın

KEDV'in misyonu dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmektir.

Önemsiyoruz Derneği
Önemsiyoruz

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Aile

Risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda iyi bir yaşam sürmeleri için çalışır.

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ
OY VE ÖTESİ DERNEĞİ

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmak.

Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği
Patika-Der

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genç

İnsani Yardım Faaliyetleri, Gençlik Çalışmaları

PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU DERNEĞİ
PAYDA

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Aile

Toplumda çeşitli nedenler ile birbirlerinden uzaklaşmış kesimlerin etkileşimlerinin arttırılarak yakınlaşmalarının sağlanması.

Rehber Köpekler Derneği
Rehber Köpekler Derneği

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Göremeyen kişilerin toplumda bağımsız hareket edebilmeleri için tamamen bedelsiz olarak rehber köpek eğitimi ve teslimi.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
Şiddetsizlik Merkezi

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim

Genel

Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya için çalışıyoruz.