Açık Açık Derneği
Açık Açık Derneği

Toplumsal Gelişme

Kişileri ve kurumları, bağışçı haklarını tanıyan dernek/vakıflar ile bir araya getirmek.

Ashoka Vakfı
Ashoka

Eğitim, Toplumsal Gelişme

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, acil toplumsal sorunlarına etkin çözümler geliştiren sosyal girişimcileri destekliyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
CŞMD

Çocuk, Kadın, Toplumsal Gelişme

Cinsel şiddetin varlığının, meşruiyetinin ve yarattığı hasarların ortadan kaldırılması için çalışan feminist, kuir bir yapılanmayız.

EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
EÇEV

Çocuk, Eğitim, Toplumsal Gelişme

Bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemi.

Gülmek İyileştirir Derneği
Gülmek İyileştirir Derneği

Sağlık, Çocuk, Toplumsal Gelişme

Ciddi hastalıklar, travmalar, terör, savaş gibi nedenlerle psikolojik destek ihtiyacı içinde olan bireylere destek olmak.

Kadın Dayanışma Vakfı
Kadın Dayanışma Vakfı

İnsan Hakları, Kadın, Toplumsal Gelişme

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden, şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz danışmanlık veren bağımsız feminist bir sivil toplum örgütüyüz.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
KEDV

Çocuk, Kadın, Toplumsal Gelişme

KEDV'in misyonu dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmektir.

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ
OY VE ÖTESİ DERNEĞİ

Toplumsal Gelişme

Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmak.

PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU DERNEĞİ
PAYDA

Eğitim, Kadın, Toplumsal Gelişme

Kutuplaşmış kesimler arası iletişim, etkileşim yaratarak yakınlaşmayı, çağdaşlaşmayı sağlamak.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
Şiddetsizlik Merkezi

İnsan Hakları, Eğitim, Toplumsal Gelişme

Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya için çalışıyoruz.

Sosyal ve  Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği
Sen De Gel

Çocuk, Kadın, Toplumsal Gelişme

Sosyal ve ekonomik alanda sürdürülebilir gelişim programları aracılığıyla “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarına çözümler üretmek

Temel İhtiyaç Derneği
TİDER

Doğal Afetler, İnsani Yardım, Toplumsal Gelişme

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini,ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlar