Hayata Destek Derneği (STL)
Hayata Destek Derneği

Doğal Afetler, İnsani Yardım, Çocuk

Afet risk ve etkilerini azaltmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için bireylerin, toplulukların ve stkların gelişmesine katkıda bulunmaktır.

SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ
SGYD

İnsani Yardım, Sağlık, Genç

Gençlerin cinsel sağlığı ve üreme sağlığı konularındaki bilgilerini artırarak gençlerin yeni yaşam becerileri kazanması

Temel İhtiyaç Derneği
TİDER

Doğal Afetler, İnsani Yardım, Toplumsal Gelişme

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini,ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlar

UNICEF
UNICEF Türkiye Milli Komitesi

İnsani Yardım, Çocuk, Eğitim

UNICEF’in dünyada ve Türkiye'de çocukların sağlığı, eğitimi, korunması ve çocuk hakları ile ilgili yürüttüğü çalışmalara kaynak geliştirmek.