ATEŞ BÖCEĞİ DERNEĞİ
ATEŞ BÖCEĞİ DERNEĞİ

Hayvanlar

Genç

Sevgiyle ve bilgiyle iyilik yapmak.

Empati Derneği
Empati Derneği

Hayvanlar

Bölgesel

Bireylerin ve kurumların; sokak hayvanlarıyla, doğayla, toplumun farklı kesimlerinden insanlarla empati yeteneğinin geliştirilmesi.

HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ
HAÇİKO

Hayvanlar

Genel

Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek.