Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği
ADYSK

Çevre

Genel

Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı
Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çevre

Genel

Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmaktır.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı
WWF-Türkiye

Çevre

Bölgesel

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.

Kadın Balıkçılar Derneği
KBD

Çevre

Genel

İnsanın doğa ile uyumlu olduğu, çevre dengesi ve biyolojik çeşitliliği koruyan, adil toplum için çalışıyoruz.

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TEMA Vakfı

Çevre

Genel

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle topraklarımızı ve doğal varlıklarımızı korumak ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesini sağlamak