Çöpüne Sahip Çık Vakfı
Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çevre

Genel

Toplumda çevre bilinci ve davranış dönüşümü için, kampanyalar düzenlemek, araştırmalar yapmak, eğitici ve teşvik edici projeler geliştirmek

Deniz Yaşamını Koruma Derneği
DYKD

Çevre

Genel

Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı
WWF-Türkiye

Çevre

Bölgesel

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.

Kadın Balıkçılar Derneği
KBD

Çevre

Genel

İnsanın doğa ile uyumlu olduğu, çevre dengesi ve biyolojik çeşitliliği koruyan, adil toplum için çalışıyoruz.

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TEMA Vakfı

Çevre

Genel

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle topraklarımızı ve doğal varlıklarımızı korumak ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesini sağlamak

Yuvam Dünya İklim Değişikliği ile Mücadele Derneği
Yuvam Dünya

Çevre

Genel

İklim kriziyle mücadelede toplumun her kesimine ulaşarak dünyaya ve kaynaklarına saygılı nesiller yetişmesine öncü olmak