Çöpüne Sahip Çık Vakfı
Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çevre

Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmaktır.

Doğa Derneği
Doğa Derneği

Çevre

Doğa Derneği, yaşamın bütünlüğü ve çeşitliliğine saygı duyan, doğanın korunması gerekmeyen bir dünyaya için çalışan sivil toplum kuruluşudur.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı
WWF-Türkiye

Çevre

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TEMA Vakfı

Çevre, Eğitim, Toplumsal Gelişme

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle topraklarımızı ve doğal varlıklarımızı korumak ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesini sağlamak