Sivil Toplum Kuruluşları'nın Finansal Analizi - 2016
2016 yılı, 2015 yılına göre Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için gelirlerinin %15, bağışlarının ise %11 oranında büyüdüğü bir sene oldu.

2016 yılı STK'ların,

  1. - Yurt dışından ve kamudan aldığı yardımların arttığı,
    - Bireysel bağışın ve kurumsal bağışın kuvvetli büyümesine devam ettiği
    - Amaçlarına yönelik projelerine ayırdıkları fonların, gelir artışından fazla olduğu,
    - Ve yönetim birimlerine, çalışanlarına yatırım yapabildiği bir yıl oldu.

A. Gelirler

Haberler Çok İyi!

Enflasyon oranının %9 olarak açıklandığı 2016 yılında, Sivil Toplum Kuruluşları'nın(STK) gelirleri 2015 yılına göre %15 artmıştır. Bu gelişim, sivil toplumun ve demokrasinin önemli sac ayaklarından olan STK’ların güçlendiğini gösterdiği için iyi bir haber niteliğindedir.

Bizi heyecanlandıran diğer gelişme ise, STK gelirlerinin 2 yıl üst üste enflasyonun üzerinde ve %15 büyüme göstermesidir. (2015 ve 2016 yıllarındaki tüketici enflasyonu, her 2 yılda da %9 olmuştur.)

I. Bağışlar

Açık Açık STK’larının 2016 yılındaki bağış gelirleri, 2015’e göre %10,8 oranında artmıştır. Bu artışın, 2015’teki %7,5 oranındaki artıştan daha fazla olması umut vericidir.

Bireysel Bağışlar

Bireysel bağışlardaki %26,8'lik artış güzel bir haber... 

Gelişmiş ülkelerde bireysel bağışlar STK’ların bağışlarının %60-80’ini oluştururken, Türkiye’de bu oran %10 civarındadır. Bardağın dolu tarafını görmeye çalıştığımızda; söz konusu oran bize Türkiye’de ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösterir.

2016 yılında STK’lar bu alana odaklanmış ve bireysel bağışlarını %27 artırmışlardır. Bireysel bağışların artışını STK bazında detaylı olarak incelediğimizde; STK’ların %72’sinin bağışçı sayısının arttığını görüyoruz ki bu oran 2015/2014 yıllarında da aynıdır.